01.Liseler iki gruba ayrılacaktır. Bir grup lise merkezi sınavla ülke genelinden öğreci alan liseler, diğer grup eğitim bölgesinden adrese dayalı öğrenci alan liseler şeklinde dizayn edilecektir.

02.Ülke genelinde sınavla öğrenci alacak liseler bakanlık tarafından belirlenecek.

03.8. Sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak girebilceği bir sınav yapılacaktır.

04.Bu sınav sözel ve sayısal olmak üzere, çoktan seçmeli soruların yer aldığı tek oturumluk bir sınav olarak yapılacaktır.

05.Sınav, 8.sınıf okul müfredatını kapsayacak şekilde yapılacaktır. (2020 Yılında sadece 8.sınıf 1.dönem müfredatı olacaktır.)

06.Sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme için her ilde "Eğitim Bölgeleri" oluşturulacaktır. Eğitim Bölgesi, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak, öğrenci sayısı okul türü, kontenjanı ve donanımları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseleri birbirleri ile eşleştiren uygulama.

07."Eğitim Bölgeleri" oluşturulurken bölgenin genel nüfus verileri, ortaokul öğrenci nüfusu, okulların türleri ve konumları dikkate alınacaktır.

08. Eğitim Bölgesindeki her ortaokul, eğitimde süreklilik prensibi çerçevesinde, türleri itibariyle ortaöğretim kurumları ile ilişkilendirilir.

Sınavlı Öğrenci Alan Liseler

 • Fen Lisesi
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Proje Okulları

 

Adrese Bağlı Olarak Eğitim Bölgesi İle Öğrenci Alan Liseler

 • Anadolu Lisesi
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Liseye Geçiş Sistemi

 • Merkezi sınav iki oturumdan oluşacak 
 • Sözel Bölüm 50 soru 75 dk ve Sayısal Bölüm 40 soru 80 dk olacaktır.
  Sınav 7 Haziran tarihinde yapılacaktır.

 

 

Okullara Yerleşmek İçin Kaç Tercih Yapılabilecek?

 • Sınava giren öğrenciler önce sınav puanları ile girmek istedikleri okullardan 5 tercihte bulunacaklardır.
 • Ardından adreslerinin bulunduğu eğitim bölgelerinde bulunan 5 okulu tercih edeceklerdir.
 • Sınav puanlarına göre tercihlerine yerleşemezlerse diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleşeceklerdir.

Merkezi Sınava Girmeyen Öğrenciler Nasıl Yerleşecek?

 • Sınava girmek istemeyen öğrenciler, ikamet ettiği adrese en yakın  tercih edilen 5 okuldan birine, diploma notuna göre,  yerleştirilecektir
 • Adrese dayalı tercihlerinde tercih önceliği önemlidir
 • Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse ikinci tercihine göre yerleşecektir

 

Tercihler Nasıl Yapılacaktır?

 • Tercihler e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Öğrencilerin adrese dayalı eğitim bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacaktır. Öğrenciler kendilerine sunulan bu 9 okul arasından 5 tercih yapacaklardır. 9 okul bütün lise türlerini  (Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) kapsayacaktır. Öğrencilerden 9 okuldan 5 tercih yapması istenecektir.