7D Başarı Kimliği ile

İyi Geleceğe Doğru...

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği ve kültürlerin iç içe geçerek yepyeni fırsatlara yol açan yeni alışkanlıklara dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu nedenle eğitim sistemleri de günden güne gelişiyor, yenileniyor. Böyle bir dünyada, öğrenci, öğretmen, veli ve yönetim katmanları arasındaki ilişkiyi düzenleyerek Doğru Cevap Ailesi’nin bütün fertlerini iyi geleceğe taşıyacak bir sisteme ihtiyaç duyduk. İşte 7D yani 7 Değer bu ihtiyaçla ortaya çıktı.

Eğitim ve öğretimin tüm kademelerini kapsayan 7D Sistemi, aynı zamanda bütünleşik bir yaklaşım. Bu yaklaşım uyarınca sadece akademik faaliyetlerimizi düzenlemekle kalmıyor, bu konsepti hayatımızın her aşamasına taşıyoruz. Böylelikle değerli öğrencilerimiz girdikleri her ortamda liderlik görevini üstlenebilecek dünya vatandaşları olarak gelişirken lider öğretmenlerimiz de kendilerini mesleki anlamda geliştiriyor. Kıymetli velilerimiz ve yönetim kadromuzsa bu gelişimin bir parçası olarak iyi bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

Biz Doğru Cevap’ta başarının profesyonel bir planlamanın eseri olduğuna inanıyoruz. 7 Değerimiz sayesinde başarıyı garantiliyor ve yaşam boyu sürdürülebilir kılıyoruz.

Etkili Liderlik

Gerçek eğitim liderlerinden oluşan öğretmen kadromuz, değerli öğrencilerimizi de birer lider olarak yetiştiriyor.Etkili Liderlik değerimiz sayesinde, öğrencilerimiz hayatın her alanında lider olarak ön plana çıkmayı başarıyor. Etkili Liderlik değerimiz alt kırılımlarıyla iyi geleceğimize hizmet ediyor.

 • Bilimsellik ilkesinden asla ayrılmayan, geçeğin peşindeki öğretmen ve öğrenciler
 • Rehberlikyaklaşımıyla geleceği aydınlatan öğretmenler ve kendisinden sonraki kuşağa ışık tutan öğrenciler
 • İş Birliği içinde oluşturulan ortak bilinç ve hem kendine hem de etrafına yararlı olmak
 • Öz Güveni tam, amaçlarına ulaşmak ve toplumu geliştirmek için cesur adımlar atan öğrenci ve öğretmenler

Güvenilir İletişim

Eğitim-öğretim kalitesini belirleyen önemli temellerin başında iletişim geliyor. Doğru Cevap Ailesi’nin her ferdininbirbirleriyle ve çevreleriyle kurduğu iletişimin temelinde güvenilirlik yatıyor.

 • Doğruluktan asla sapmıyoruz.
 • Dürüstlük bizi korkutmuyor, yalana ihtiyaç duymuyoruz.
 • Empati yetimizi her geçen gün artırıyor, birbirimizi anladıkça gelişiyoruz.
 • Aidiyet duygumuz tam; bir aile olarak her birlikte yol almaktan asla vazgeçmiyor.

Evrensel Anlayış

Dünyadaki her türlü gelişim, ortak bilincin ve hiç bitmeyen öğrenme etkinliğinin sonucudur. Doğru Cevap Ailesi’nin bütün fertleri evrensel anlayışlarını güncel tutar.

 • Kişisel Tutumlarını evrensel faydaya hizmet edecek şekilde düzenler.
 • Kültürel Bilinçlerini kalıplara sıkıştırmaz; evrensel kültür birikiminden yararlanır.
 • Global Sorumlulukların farkındadır; insanlığa ve doğaya hizmet eder.

Kişisel Bütünlük

Kişiye özgü değerlerin sürekliliği ve öğrenme deneyimini bütün yönleri ile tam olarak yaşamak başarıyı şekillendirir. Doğru Cevap Ailesi’nin bütün fertleri;

 • Kararlılık
 • Tutarlılık
 • Çaba
 • Farkındalık

ile duyguda, zihinde, bedende ahenk sahibidir.

 

İlkeli Yönetim

Eğitim Yönetimi başarıyı garantileyen temellerden biridir. Yönetim yaklaşımımızın sonucunda ortaya çıkan;

 • Davranışlarımız her zaman ilkelerimizi yansıtacak niteliktedir.
 • Düşüncelerimiz ilkelerimizle tutarlılık arz eder.
 • İfadelerimiz düşüncelerimizi açıkça belirtir.
 • Tutumlarımızda ilkelerimizi özgürce ortaya koyar.

Sağlıklı Gelişim

Akademik ve sosyal performansın tamamen sağlıklı olması için hayatın her alanında dengeyi ararız.

 • FizikselDengeye inanır, sağlığımızı korumak için dengeli beslenir ve spor yaparız.
 • Zihinsel Dengemizi korumak için iç huzurumuzu sağlayacak aktivitelere yöneliriz.
 • Sosyal Dengemizi daima canlı tutar, toplumun bütün katmanlarındaki bireylerle sağlıklı diyalog kurarız.
 • Duygusal Dengemizi korumak için sosyal ve sanatsal aktivitelere katılır, sağlıklı ilişkiler kurarız.
 • Ahlaki Dengemizi korumak için değerlerimize sıkı sıkıya sarılırız.

Toplumsal Fayda

Başarı eğitim-öğretim faaliyetlerinin etrafında şekillenir. Toplumsal fayda sağlamak, başarı anlayışımızın önemli bir parçasıdır.

 • Kapsayıcı bir yaklaşımla toplumun her kesimine, ayrıştırmadan fayda sağlamak isteriz.
 • Tarafsız bir bakış açısıyla toplum sorunlarına yaklaşır, çözüme odaklanırız.
 • Eşitlik vazgeçilmezdir; toplumun her ferdini eşit sayarız.
 • Nitelikli girişimlerle gerçekten işe yarar toplumsal çözümler üretiriz.